Turvallisuusratkaisussa voidaan hyödyntää myös olemassa olevaa tekniikkaa, jolloin tarpeettomat ja päällekkäiset tekniset ratkaisut poistetaan ja riski- sekä ongelmakohtien valvontaa tehostetaan. Turvatarpeiden muuttuessa huolehdimme luonnollisesti siitä, että kohteessanne on vaatimustasonne mukainen laitteisto. Palvelumme kattaa myös vuokrattavat rikosilmoitin- ja videovalvontalaitteistot.